Placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy domowej

Placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

ul. Klimczaka 4 02-797 Warszawa(budynek B)III piętro, pok. 303Harmonogram na stroniewww.wilanow.pl

NAZWA INSTYTUCJI ADRES INSTYTUCJI TELEFON ADRES MAILOWY
Komisariat Policji Warszawa Wilanów ul. Okrężna 57
02-925 Warszawa
22 603 25 03  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul.  Przyczółkowa 27a
02-968 Warszawa
www.opswilanow.pl
22 648 22 26 wilanow@ops.waw.pl

Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

Budynek Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Klimczaka 4 02-797 Warszawa (budynek B), III piętro, pok. 303

22 443 50 79

 
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów ul. Klimczaka 4
02-797 Warszawa(budynek B)
III piętro, pok. 303
Harmonogram na stronie www.wilanow.pl
22 443 50 79  
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 24 Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa
www.poradniawilanow.pl
22 858 20 29
22 657 72 49
24@poradniawilanow.pl
Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ursynów ul. Nowowiejska 26B
02-010 Warszawa
  prokuratura.ursynow@warszawa.po.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa V Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Płocka 9/11 B 22 571 56 00
Kuratorzy
22 526 64 01
 
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (WOIK) ul. 6 – go Sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
www.woik.waw.pl
514 202 619
22 855 44 32
sekretariat@woik.waw.pl
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
22 845 12 12
667 833 400
poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
22 845-46-49 pogotowie@niebieskalinia.pl
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
www.niebieskalinia.pl
22 823 96 64
22 824 25 01
 
Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
22 826 88 62 cpd@fdds.pl
Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

22 61 61 669

cdir@fdds.pl
Fundacja „Mederi” Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
www.mederi.czd.pl
22 111 00 36
505 576 189
mederi@czd.pl
Stowarzyszenie „OPTA” ul. Marszałkowska 85
lok. 34
www.opta.org
22 622 52 52
22 424 09 89
biuro@opta.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Żurawia 16/20
00-515 Warszawa
www.niebieskalinia.org
22 499 37 33 info@niebieskalinia.org

 

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony