Kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Kubickiego 17 lok. 13
02-954 Warszawa
tel. 22 550 61 84
http://otwartedrzwi.pl/

Godziny otwarcia:
Pn – Pt od 8.00 do 16.00

Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje od 15.01.1996r. i jest przeznaczony dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dom przeznaczony jest na 22 osób. Uczestnicy są w różnym wieku i różnym stopniu niepełnosprawności.

Procedura przy przyjęciu

Do przyjęcia uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy potrzebne są następujące dokumenty:

  • wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego z OPS
  • zaświadczenie lekarza internisty o stanie zdrowia
  • opinia psychologa
  • podanie o przyjęcie do ŚDS

Opłata zależy od dochodu rodziny. Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego odstąpienia od odpłatności, gdy rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji.

W placówce prowadzone są bardzo ciekawe zajęcia:
  • dydaktyczne, polonistyczne, matematyczne, różne gry, pogadanki na temat świąt religijnych i narodowych
  • terapia zajęciowa, trening higieniczny, trening interpersonalny, zajęcia z haftu, zajęcia plastyczne, muzyczne
  • biblioterapia
  • teatroterapia
  • rehabilitacja ruchowa oraz różne formy zajęć sportowych

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul. Przyczółkowa 27 A
02-968 Warszawa
tel. 22 649 45 66

Godziny otwarcia:
Pn – Pt od 8.00 do 16.00

Aby zostać uczestnikiem ŚDS należy zgłosić się do rejonowego pracownika socjalnego lub bezpośrednio do ŚDS. Podstawą wydania decyzji o przyznaniu prawa do korzystania z zajęć placówki jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia oraz opinii lekarza psychiatry.

Placówka dysponuje 30 miejscami.

Decyzję o przyjęciu wydaje Dyrektor OPS Dzielnicy Wilanów.

W ramach naszych zajęć terapeutycznych prowadzimy:

a) treningi:
higieniczno – kosmetyczny,
budżetowy,
umiejętności społecznych,
lekowy.

b) zajęcia z psychologiem, obejmujące:
rozmowy indywidualne,
trening interpersonalny,
trening asertywności,
trening relaksacyjny,
psychodramę,
choreoterapię,
psychoedukację,
terapię grupową,
poradnictwo psychologiczne.

c) terapię zajęciową
d) muzykoterapię
e) zajęcia sportowo – rekreacyjne
f) zajęcia edukacyjne

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony