2011

Zakończenie projektu

W grudniu zakończył się projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”, który realizowany był od stycznia do grudnia 2011 roku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizował Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W programie uczestniczyło 36 uczniów z I i II klasy z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, oraz 4 osoby niepełnosprawne objęte kontraktami socjalnymi. Celem głównym programu było wsparcie młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia.

Wilanowski Program Aktywności Lokalnej stworzył młodym ludziom niepowtarzalną szansę diagnozy profilów osobowościowych w ramach indywidualnych testów, których analiza miała wpływ na wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, następnie możliwość spotkania i konsultacji z brokerem edukacyjnym. Uczestnicy mieli możliwość proponowania i poszerzania własnych zainteresowań. Kompleksowe działania zostały sprofilowane zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu. Szkolenia edukacyjne, rozwijające umiejętności społeczne między innym: radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, asertywności, aktywności na rynku pracy, profilaktycznych ”redukcja szkód”, laboratorium młodego obywatela, ekokonsument – kupuj odpowiedzialnie.

Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętność tworzenia listu motywacyjnego i życiorysu oraz poznali zasady dobrego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej. Udział w innowacyjnych warsztatach artystycznych: fotograficznym oraz filmowo-reżyserskim zrealizowanym przez Centrum Kultury Wilanów zaowocował powstaniem niezwykłych prac oraz odkryciem nowych pasji. Najlepsze prace zostały zaprezentowane szerszej publiczności podczas wystawy NeoFolk w Domu Twórczym w Powsinie. Projekcja filmu zakończyła się brawami i zainspirowała młodzież do dalszych działań. Prowadzone były także warsztaty djskie przez dj. Nobisa. Wilanowscy licealiści podczas realizacji projektu uczestniczyli w wyjściach kulturalno-integracyjnych- do kina, Centrum Nauki Kopernika. Wśród atrakcji przygotowanych w ramach programu znalazł się także niezapomniany, pełen wrażeń kilkudniowy wyjazd reintegracyjny oraz intrygująca gra miejska na terenie Wilanowa. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz atrakcyjne nagrody.

Zorganizowany został także turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy dla 4 niepełnosprawnych uczestników projektu. Program turnusu zawiera konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia warsztatowe grupowe oraz wsparcie indywidualne i poradnictwo, interesujący program integracyjny i sportowo-rekreacyjny, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie oraz wsparcie w formie zasiłków.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, dyrekcji i pedagogom z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, a także wszystkim realizatorom za niepowtarzalną atmosferę. Wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.

„Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”
Okres realizacji projektu: 01.02.2011 – 31.12.2011

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest na etapie realizacji systemowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie zawiasku wykluczenia oraz promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Celem szczegółowym naszego projektu jest udzielenie wielostronnego wsparcia odbiorcom projektu, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej).Wyrobieni nawyku samokształcenia, eliminacja barier psychologiczno-społecznych a także wzrost potencjału osobistego oraz umiejętności podejmowania prawidłowych decyzji dotyczących kariery zawodowej i edukacyjnej.

Kompleksowe działania zostały sprofilowane zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu, na podstawie testów osobowościowych a także indywidualnych konsultacji z brokerem edukacyjnym.

Dodatkowo zorganizowany zostanie turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy dla 4 niepełnosprawnych uczestników projektu. Program turnusu zawiera konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia warsztatowe grupowe oraz wsparcie indywidualne i poradnictwo, program integracyjny i sportowo-rekreacyjny, wsparcie w formie zasiłków.

W projekcie zostało przewidziane zrealizowanie następujących zadań w ramach Wilanowskiego Programu Aktywności Lokalnej:
 • udział w różnorodnych zajęciach w ramach tworzenia instrumentów aktywnej integracji.
 • Przeprowadzenie diagnozy profilów osobowościowych w ramach indywidualnych testów, których analiza będzie miała wpływ na wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 • Indywidualne spotkanie z brokerem edukacyjnym. Omówienie wyników analizy testów przedstawi broker edukacyjny, każdemu uczestnikowi osobno z zachowaniem ochrony danych osobowych i dyskrecji.
 • Szkolenia edukacyjne, rozwijające umiejętności społeczne między innym: radzenie sobie ze stresem, w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, aktywności na rynku pracy i inne zrealizowane na podstawie wyborów dokonanych przez uczestników w ankietach.
 • Wyjścia kulturalno – integracyjne oraz spotkania z autorytetami z różnych dziedzin nauki, sportu, muzyki oraz sztuki. Zostaną one zrealizowane na podstawie wyborów dokonanych przez uczestników w ankietach.
 • Warsztaty: „ekonsument”, „laboratorium młodego obywatela”
 • Gra miejska na terenie Wilanowa
 • Kilkudniowy wyjazd integracyjny
 • Atrakcyjne materiały szkoleniowe
 • Interaktywny udział w programie poprzez stronę internetową www.wilpal.pl oraz profil na facebook.com
 • Spotkanie z autorytetem.
Nasi uczestnicy po ukończeniu projektu będą posiadać nowe umiejętności:
 • nabędą wiedzę na temat sposobów rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, większą pewność siebie w kontaktach interpersonalnych, poznają własne kompetencje społeczne,
 • umiejętności praktyczne: tworzenie listu motywacyjnego i życiorysu oraz sztuka prezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej,
 • nabycie nowych kwalifikacji poprzez specjalistyczne warsztaty fotograficzne, dj-skie, filmowo-reżyserskie.
 • umiejętność aktywnego poruszania się na rynku pracy,
 • zdolności motywacyjne: wzrost zaangażowania w naukę i pracę, aktywniejsze poszukiwanie pracy, zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje, odnalezienie i wzmocnienie własnej motywacji wewnętrznej,
 • budowanie lepszych relacji z rówieśnikami
W projekcie mogą brać udział:
 • Uczniowie klas I i II wieku 16-18, uczęszczający do Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie.
 • Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony