Instruktor terapii zajęciowej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27 A 02-968 Warszawa
poszukuje kandydata na wolne stanowisko
INSTRUKTOR TERAPII ZAJECIOWEJ/INSTRUKTOR DS. KULTURATLNO-OŚWIATOYCH
w Dziennym Domu dla Osób Starszych ul. Lentza 35

Wymiar czasu pracy – 1 etat
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających uczestników Dziennego Domu, uwzględniających ich zainteresowania i możliwości,
  z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak: arteterapia, zajęcia rekreacyjne, artystyczne, gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie orientacji i pomysłowości, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z seniorami,
 • motywowanie  uczestników  do czynnego udziału w zajęciach, szczególnie uczestników mniej sprawnych i niechętnie  włączających się w pracę grupy,
 • współpraca z pracownikami Dziennego Domu dla Osób Starszych w zakresie realizacji zadań placówki,
 • przygotowywanie z seniorami okazjonalnej dekoracji Domu,
 • inicjowanie i współdziałanie  w organizowaniu imprez okazjonalnych, uroczystości czy wycieczek, w tym wyjść do kin, muzeów  itp.,
 • systematyczne prowadzenie dziennego i tygodniowego dziennika zajęć i innej dokumentacji zgodnie ze wskazaniami kierownika placówki.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku instruktor terapii zajęciowej lub dyplom ukończenia studiów wyższych: tj. pedagogika terapeutyczna, terapia zajęciowa, gerontopedagogika lub pokrewne,
 • umiejętność prowadzenia różnych form terapii zajęciowej, kreatywność,
 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych,
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych MS Office lub Open Office, Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie organizowania zajęć dla osób starszych, mile widziane doświadczenie w  arteterapii,
 • posiadanie zdolności plastycznych lub muzycznych,
 • empatia, wrażliwość w zakresie identyfikowania potrzeb osób starszych,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
 • wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.
 • Podpisanie stosowanych oświadczeń oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów:

 1. osobiście,
 2. w wersji elektronicznej na adres: dom@opswilanow.pl

Pliki do pobrania:

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony