Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Dzień Dobry,
Szanowni Państwo informuję, że m.st. Warszawa rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

W 2023 roku Program realizowany jest w dwóch modułach:

opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I)

  • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami (200 godzin wytchnienia) lub Ośrodku Opieki Wytchnieniowej w Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu”

opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II), (14 dni wytchnienia)

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”.

Nabór wniosków w formie dziennej w miejscu zamieszkania rozpoczyna się od 4.05.2023 r.

Realizator: PRM Stowarzyszenie
telefon: 603 662 440

Karty zgłoszenia można składać:
elektronicznie na adres: ow@prmstowarzyszenie.org

osobiście:
ul. Widoczna 37, 04-647 Warszawa (Warszawa-Wawer), dojazd autobusem linii 521 przystanek Solidna, koleją liniami R7, S10 do stacji Warszawa-Wawer

Nabór wniosków w formie całodobowej rozpoczyna się od 26.04.2023 r.

Realizatorzy:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

ul. Sternicza 125
01-350 Warszawa
Tel. 22 665 22 39 wew. 102
e-mail: bgozdek@um.warszawa.pl

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

ul. Bohaterów 46/48
03-007 Warszawa
Tel. 786 856 726
e-mail: jzarecka@um.warszawa.pl

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu opieki wytchnieniowej ?

Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz tu:
Realizacja Programu Opieki wytchnieniowej – edycja 2023 – Wsparcie (um.warszawa.pl)

Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:     

Dołącz kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.  

Złóż dokumenty u Realizatora (kartę zgłoszenia, oświadczenie, informację o udostępnieniu danych oraz podpisany regulamin dotyczący wsparcia w miejscu zamieszkania lub wsparcia całodobowego).

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony