Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Od 25.06.2021 r.m.st. Warszawa realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”,który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
wartość dofinansowania – 745 185,50 zł
całkowita wartość zadania – 745 185,50 zł

Celem Programu jest:

 • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla  osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami;
 • umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Do kogo Program jest skierowany?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

 • posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydawanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), które  wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu.

 1. Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021
 2. Zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021
 3. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu.
  Fundacja La Fontaine
  www.fundacjalafontaine.org
  tel. 575 866 880, adres e-mail: a.dyla@fundacjalafontaine.org
 4. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.
 5. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).

Załączniki do pobrania

Karta zgłoszenia do Programu
Zasady realizacji Programu

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony