Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27A
02-968 Warszawa

Dyrektor: Katarzyna Krupowicz – Kuzińska

tel. 22 648-22-26
fax 22 649 45 65
strona www: www.opswilanow.pl

Adresy e-mail:
Sekretariat – wilanow@ops.waw.pl
Dyrektor Katarzyna Krupowicz – Kuzińska – dyrektor@opswilanow.pl
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Specjalistycznej Kinga Danaburska – k.danaburska@opswilanow.pl
Specjalista ds. osób niepełnosprawnych Anna Michalczyk – uslugi@opswilanow.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8-16
wtorek 8-16
środka 8-16
czwartek 8-16
piątek 8-16

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy rozpoczął działalność w 1995r., realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. Wilanów m. st. Warszawy pełni:
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

opswilanow1/SkrytkaESP

Mapa dojazdu do OPS Wilanów

OPS Wilanów
ul. Przyczółkowa 27A
02-968 Warszawa
22 648-22-26

W strukturach Ośrodka znajdują się:

Dzienny Dom dla Osób Starszych

Ośrodek Wsparcia dla seniorów, Filia nr 3

UL. Lentza 35
02 – 956 Warszawa
tel. 22 651 79 92
e-mail: Dzienny Dom dla Osób Starszych – dom3opswilanow@wp.pl

Godziny otwarcia:
Pn – Pt od 8.30 do 16.30

KOMUNIKAT:

W związku z przyjęciem przez Radę m. st. Warszawy w dniu 29 marca 2012r Uchwały nr XXXIV/823/2012, która uchyla punkt 5 w par. 6 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, w brzmieniu:
„§ 6. Ośrodek realizuje zadania zlecone m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności: (..)
5) prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, (..)”

Z dniem 1 października 2012r jednostki wymienione poniżej przestają funkcjonować w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej:

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1
Ośrodek Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Adres: 02-954 Warszawa, ul. Kubickiego 17 lok. 13
Kontakt: tel. 0 22 550 61 84

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2
Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Adres: 02-968 Warszawa, ul. Przyczółkowa 27 A
Kontakt: tel. 022 649 45 66

W ramach przeprowadzonego konkursu Zarządzeniem Nr 3330/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17.09.2012r „W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku” prowadzenie placówek przejęło Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
ul. Równa 10/3 03-418 Warszawa
www.sds-wilanow.otwartedrzwi.pl

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony