Psycholog

Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa
poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etat

termin składania formularzy: 23.02.2024
na adres e-mail: a.wiselka@opswilanow.pl

Zakres zadań:

Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin o zaburzonym funkcjonowaniu w zakresie pomocy psychologicznej, poprzez:

 • Współpracę z pracownikami socjalnymi w ustalaniu sytuacji życiowej osób i rodzin znajdujących się w sytuacji trudnej, wymagających pomocy, wspólne ustalanie diagnozy oraz oceny potrzeb.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla klientów OPS,
 • Pracę psychologiczną z rodziną w sytuacjach trudnych,
 • Interwencję kryzysowa,
 • Pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej. Diagnostyka przemocy domowej.
 • Prowadzenie konsultacji dla pracowników OPS (m.in. praca z trudnym klientem, zapobieganie wypaleniu zawodowemu),
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia
 • doświadczenie w pracy min. 2 lata
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelska polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby posiadające obywatelstwo polskie zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. – tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie. Ośrodek mieści się na parterze i 1 piętrze budynku.
W budynku mieszczą się również inne instytucje m in. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Biblioteka Publiczna. Budynek posiada jedną klatkę schodową oraz windę i platformę dla wózka inwalidzkiego. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Praca związana jest z pracą z komputerem i urządzeniami biurowymi, przemieszczaniem się po budynku Ośrodka oraz po terenie dzielnicy Wilanów niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie na kierunku psychologia,
 • Dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata co najmniej dwuletniego stażu pracy jako psycholog,
 • Dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. – Dz. U. 2019 poz. 1282.

Pliki do pobrania:

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony