WARSZTATY „Labolatorium młodego obywatela”

W dniu 9 września 2013 odbył się warsztat „Labolatorium młodego obywatela” (4 godziny) przy użyciu metod aktywnych tj.dyskusja dydaktyczna,praca w grupach.
Warsztaty składały się z 3 bloków tematycznych.
Blok 1. Aktywność obywatelska – omawiane tematy: społeczeństwo obywatelskie, udział w życiu wspólnoty lokalnej-komunikowanie się w sprawach publicznych.
Blok 2. Ogranizacje pozarządowe – omawiane tematy: NGOsy, różnorodność sektora pozarządowego.
Blok 3. Wolontariat – omawiane tematy: istota działań wolontariackich.

Warsztaty odbyły się w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

1

2

3

4

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony