WARSZTAT „Partycypacja społeczno-lokalna”

W dniu 04.11.2013 odbył się warsztat „ Partycypacja społeczno – lokalna” dla 26 uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS. Warsztat podzielony został na dwie 13 osobowe grupy – po 5 godzin każda grupa.
Bloki tematyczne warsztatu:
1. Co to jest partycypacja i czemu służy?
3. Techniki i formy partycypacji.
4. Jak zaplanować partycypację?
•określenie celu
•rozpoznanie aktorów i sieci relacji
•przeprowadzenie procesu partycypacyjnego
5. Współdecydowanie w praktyce. Zróbmy coś razem
6. Przeprowadzenie modelowej gry lub konsultacji.

1

2

3

4

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony