Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program realizowany jest w dwóch modułach – opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) oraz opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II).

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Celem Programu jest:

wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Do kogo skierowane są usługi wytchnieniowe w formie wsparcia całodobowego?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

  1. Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022.
  2. Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022.
  3. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.
  4. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.
  5. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu.

Opieka wytchnieniowa w formie dziennej (Moduł I)

Realizatorem usługi dziennej jest Fundacja Agencji Służby Społecznej
z siedzibą: ul. ks. J. Popiełuszki 8 lok. 42, Warszawa

Wnioski można składać od 1 sierpnia

osobiście w biurze Fundacji przy ul. Prochowej 24/26 lok. 1 (Praga Południe) w godz. 8.00-16.00
lub
mailowo na adres praga@assopieka.pl
Szczegółowe informacje pod numerami telefonów
607 176 030 lub (22) 612-17-42 (w godz. 8.00-16.00)

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego (Moduł II)

Trwa nabór na usługi opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego
Realizatorami usługi są:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

ul. Sternicza 125
01-350 Warszawa
Osoba do kontaktu – Beata Gozdek
tel. 22 665 22 39 wew. 102
e-mail: sekretariat@dpskombatant.waw.pl
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
www.dpskombatant.waw.pl

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

ul. Bohaterów 46/48
03-007 Warszawa
Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka
tel. 786 856 726
e-mail: socjalni@dpspodbrzozami.pl
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30
www.dpspodbrzozami.pl
Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie:

Opieka wytchnieniowa w formie wsparcia dziennego i całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 – Wsparcie (um.warszawa.pl)

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony