Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Planowany okres realizacji Programu: 1 maja 2023 r. – 30 listopada 2023 r.

Co jest celem Programu?

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Na czym polegają usługi asystencji osobistej?

Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.
 3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.
 4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).
 5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Do kogo jest skierowany Program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
  – znacznym
  – umiarkowanym
  – traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny

Rekrutacja.

Realizator prowadzi rekrutację do Programu od 24 marca do 25 kwietnia 2023 r.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.
 2. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu:
  – załącznik nr 1 do regulaminu – Karta zgłoszenia do programu wraz z informacją uzupełniającą;
  – załącznik nr 2 do regulaminu – Deklaracja wyboru asystenta;
  – załącznik nr 3 do regulaminu – Akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica/opiekuna prawnego.
  Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) oraz w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.
 3. Złóż dokumenty:
  – osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” w godzinach: 8.00 – 16.00;
  – drogą pocztową na adres: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa;
  – na Epuap adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

numery telefonów: 22 277 49 86, 22 277 49 85,

e-mail: projekt.asystent@um.warszawa.pl

Program jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

wartość dofinansowania – 2 940 500,00 zł

całkowita wartość zadania – 2 940 500,00 zł 

Dokumenty do pobrania:

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony