Witamy

Najnowsze aktualności:
20.11.2014

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom Socjalnym najserdeczniejsze życzenia szczęścia, radości, wiary i wytrwałości w pracy, która jest służbą człowiekowi oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym …

06.11.2014

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że w poniedziałek 10.11.2014r. będzie czynny do godz. 16.00.

17.09.2014

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze. Pracownik socjalny w wymiarze pełnego etatu (umowa na zastępstwo). Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ( przeciwdziałanie patologiom w rodzinie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochrona najsłabszych, zapobieganie sytuacjom kryzysowym) …

08.09.2014

Pracownik socjalny ds. bezrobocia – eurokoordynator w wymiarze 1/2 etatu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze Pracownik socjalny ds. bezrobocia – eurokoordynator w wymiarze 1/2 etatu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: I. Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin, dotkniętych problemem bezrobocia, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.Poprzez: Praca socjalna na rzecz …

29.07.2014

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze Specjalista pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie/Pracownik socjalny ds. przemocy w rodzinie w wymiarze pełnego etatu