Zakończenie projektu….

1

2

W grudniu zakończył się projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”, który realizowany był od stycznia do grudnia 2011 roku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizował Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W programie uczestniczyło 36 uczniów z I i II klasy z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, oraz 4 osoby niepełnosprawne objęte kontraktami socjalnymi.
Celem głównym programu było wsparcie młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia.

Wilanowski Program Aktywności Lokalnej stworzył młodym ludziom niepowtarzalną szansę diagnozy profilów osobowościowych w ramach indywidualnych testów, których analiza miała wpływ na wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, następnie możliwość spotkania i konsultacji z brokerem edukacyjnym. Uczestnicy mieli możliwość proponowania i poszerzania własnych zainteresowań. Kompleksowe działania zostały sprofilowane zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu. Szkolenia edukacyjne, rozwijające umiejętności społeczne między innym: radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, asertywności, aktywności na rynku pracy, profilaktycznych ”redukcja szkód”, laboratorium młodego obywatela, ekokonsument – kupuj odpowiedzialnie.
Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętność tworzenia listu motywacyjnego
i życiorysu oraz poznali zasady dobrego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Udział w innowacyjnych warsztatach artystycznych: fotograficznym oraz filmowo-reżyserskim zrealizowanym przez Centrum Kultury Wilanów zaowocował powstaniem niezwykłych prac oraz odkryciem nowych pasji. Najlepsze prace zostały zaprezentowane szerszej publiczności podczas wystawy NeoFolk w Domu Twórczym w Powsinie. Projekcja filmu zakończyła się brawami i zainspirowała młodzież do dalszych działań. Prowadzone były także warsztaty djskie przez dj. Nobisa.
Wilanowscy licealiści podczas realizacji projektu uczestniczyli w wyjściach kulturalno-integracyjnych-
do kina, Centrum Nauki Kopernika. Wśród atrakcji przygotowanych w ramach programu znalazł się także niezapomniany, pełen wrażeń kilkudniowy wyjazd reintegracyjny oraz intrygująca gra miejska na terenie Wilanowa. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz atrakcyjne nagrody

Zorganizowany został także turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy dla 4 niepełnosprawnych uczestników projektu. Program turnusu zawiera konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia warsztatowe grupowe oraz wsparcie indywidualne i poradnictwo, interesujący program integracyjny
i sportowo-rekreacyjny, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie oraz wsparcie w formie zasiłków.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, dyrekcji i pedagogom z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, a także wszystkim realizatorom za niepowtarzalną atmosferę. Wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.

4

5

6

7

8

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony