WARSZTATY “Autoprezentacja i aktywne poszukiwanie pracy”

18.09.2013

W dniu 18 września 2013 odbyły się warsztaty „Autoprezentacja i aktywne poszukiwanie pracy” dla 26 osób( jedna grupa), uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS. Warsztat 6 godzinny (1godz = 60min) prowadzony był przy użyciu metod aktywnych tj. dyskusji dydaktycznej, pracy w grupach. Warsztaty zostały podzielone na dwa bloki tematyczne. Blok 1. Autoprezentacja – omawiane tematy: czym jest i jaka jest …

WARSZTATY “Zarządzanie czasem”

12.09.2013

W dniu 12 września 2013 odbył się warsztat „Zarządzanie czasem” dla 26 uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS (11 godzin- dwie grupy 13 osobowe przez 5,30 godziny) przy użyciu metod aktywnych tj.dyskusja dydaktyczna,praca w grupach. Warsztat został podzielony na 3 bloki tematyczne: 1.Kształtowanie właściwej postawy wobec czasu 2.Metodologia zarządzania czasem …

WARSZTATY “Labolatorium młodego obywatela”

09.09.2013

W dniu 9 września 2013 odbył się warsztat „Labolatorium młodego obywatela” (4 godziny) przy użyciu metod aktywnych tj.dyskusja dydaktyczna,praca w grupach.
Warsztaty składały się z 3 bloków tematycznych.
Blok 1. Aktywność obywatelska – omawiane tematy: społeczeństwo obywatelskie, udział w życiu wspólnoty lokalnej-komunikowanie się w sprawach publicznych …

WARSZATY AKTYWIZACYJNE Z ELEMENTAMI SPOŁECZNO-ZAWODOWYMI i REHABILITACYJNYMI

25.07.2013

W ramach projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zorganizowane zostały …

Wyjście “NIEWIDZIALNA WYSTAWA”

25.06.2013

W ramach wyść integracyjno-kulturalnych w dniu 25 czerwca 2013 (wtorek) odwiedziliśmy wystawę „NIEWIDZIALNA WYSTAWA”, gdzie odbyliśmy niesamowitą interaktywną podróż w niewidzialny świat. Pod opieką niewidomych Przewodników doświadczyliśmy jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, równowagi …

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony