WILANOWSKI PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ EDYCJA III

WILANOSKI PROGRAM AKTYWNOSCI LOKALNEJ EDYCJA-III
Wilanowski Program Aktywnosci Loklanej realizowany w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”:

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.06.2014

Celem naszego projektu jest udzielenie wielostronnego wsparcia odbiorcom projektu, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej).Wyrobieni nawyku samokształcenia, eliminacja barier psychologiczno-społecznych a także wzrost potencjału osobistego oraz umiejętności podejmowania prawidłowych decyzji dotyczących kariery zawodowej i edukacyjnej.

Kompleksowe działania zostały sprofilowane zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu, na podstawie testów osobowościowych a także indywidualnych konsultacji z brokerem edukacyjnym.

W projekcie zostało przewidziane zrealizowanie następujących zadań w ramach Wilanowskiego Programu Aktywności Lokalnej:
• udział w różnorodnych zajęciach w ramach tworzenia instrumentów aktywnej integracji.
Przeprowadzenie diagnozy profilów osobowościowych w ramach indywidualnych testów, których analiza będzie miała wpływ na wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Indywidualne spotkanie z brokerem edukacyjnym. Omówienie wyników analizy testów przedstawi broker edukacyjny, każdemu uczestnikowi osobno z zachowaniem ochrony danych osobowych i dyskrecji.
Szkolenia edukacyjne, rozwijające umiejętności społeczne między innym: radzenie sobie ze stresem, w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, aktywności na rynku pracy i inne zrealizowane na podstawie wyborów dokonanych przez uczestników w ankietach.

Strefa rodzica– warsztaty umiejętności rodzicielskich miedzy innymi: dylematów, zachowań problematycznych, rozwiązywania konfliktów, dialogu
wyjścia kulturalno – integracyjne , które zostaną zrealizowane na podstawie wyborów dokonanych przez uczestników w ankietach.
Warsztaty artystyczne
Kilkudniowy wyjazd integracyjny
Atrakcyjne materiały szkoleniowe
Interaktywny udział w programie poprzez stronę internetową www.wilpal.pl oraz profil na facebook.com ( nie zwlekaj POLUB NAS )

Nasi uczestnicy po ukończeniu projektu będą posiadać nowe umiejętności:
• nabędą wiedzę na temat sposobów rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, większą pewność siebie w kontaktach interpersonalnych, poznają własne kompetencjespołeczne,
• umiejętności praktyczne: tworzenie listu motywacyjnego i życiorysu oraz sztuka prezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej,
• nabycie nowych kwalifikacji poprzez specjalistyczne warsztaty fotograficzne, filmowo-reżyserskie.
• umiejętność aktywnego poruszania się na rynku pracy,
• zdolności motywacyjne: wzrost zaangażowania w naukę i pracę, aktywniejsze poszukiwanie pracy, zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje, odnalezienie i wzmocnienie własnej motywacji wewnętrznej,
• budowanie lepszych relacji z dziećmi

W projekcie będzie brać udział:
• 26 uczniów klas I L.O uczęszczających do Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie oraz ich rodzice

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony