WARSZTATY „Zarządzanie czasem”

W dniu 12 września 2013 odbył się warsztat „Zarządzanie czasem” dla 26 uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS (11 godzin- dwie grupy 13 osobowe przez 5,30 godziny) przy użyciu metod aktywnych tj.dyskusja dydaktyczna,praca w grupach.
Warsztat został podzielony na 3 bloki tematyczne:
1.Kształtowanie właściwej postawy wobec czasu
2.Metodologia zarządzania czasem (metody i techniki zarządzania: – sobą w czasie,- budowania celów,- wybierania priorytetów,- planowania)
3.Codzienna organizacja pracy: Złodzieje czasu – jak unikać codziennej pracy

Warsztat odbył się w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

1

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony