WARSZATY AKTYWIZACYJNE Z ELEMENTAMI SPOŁECZNO-ZAWODOWYMI i REHABILITACYJNYMI

W ramach projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zorganizowane zostały wyjazdowe warsztaty aktywizacyjne wraz z elementami społeczno-zawodowymi oraz rehabilitacyjnymi (10 dni) dla 3 (trzech) uczestników projektu.
Wyjazdowe warsztaty odbyły się w miejscowości Okuninka nad Jeziorem Białym w dniach od 25.07.2013r. do 03.08.2013
Program turnusu zawierał instrumenty aktywizacji zdrowotnej: konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika, zabiegi rehabilitacyjne- usprawniające psychoruchowo zgodnie z potrzebami uczestników oraz instrumenty aktywizacji społeczno-zawodowej: zajęcia warsztatowe oraz wsparcie indywidualne i poradnictwo. Tematyka warsztatów zawierała informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy , a także informacje o podniesieniu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych .Psycholog wraz z doradcą zawodowym udzielili uczestnikom indywidualnego wsparcia i porad w zakresie zawodowo-społecznym.
W czasie turnusu realizowany był także bogaty program integracyjno- rekreacyjno- sportowy. Liczne zajęcia na obiektach sportowych, wycieczki piesze oraz rowerowe wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych. Możliwość zażywania kąpieli oraz spróbowania sportów wodnych: kajaki, rowerki wodne. Wśród licznych atrakcji znalazły się także wycieczki: szlakiem przenikania kultur: Kodeń- Jabłeczna-Kostomłoty, oraz Poleski Park Narodowy. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w formie zasiłków z pomocy społecznej.

1

2

3

4

5

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony