SEMINARIUM „RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”

W dniu 9 kwietnia 2019r. w Sali Widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy odbyło się  seminarium pod nazwą „Razem Przeciwko Przemocy”.

Organizatorami spotkania byli: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.   

Seminarium rozpoczęli Pan Ludwik Rakowski – Burmistrz Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy i Pani Katarzyna Krupowicz-Kuzińska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

Celem spotkania było przedstawienie roli poszczególnych służb i instytucji w procedurze „Niebieskie Karty”. Przedstawicielki Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów zaprezentowały prezentację  pt: „Niebieska Karta w praktyce- psychologiczne aspekty zjawiska przemocy”, Komendant Komisariatu

Policji Warszawa Wilanów zaprezentował prezentację pt. „Realizacja zadań i czynności Policji w ramach procedury Niebieskie Karty”, Prawniczka ze Stowarzyszenia Niebieska Linia zaprezentowała temat pt: „Działania i narzędzia w pracy grup roboczych i Zespołów Interdyscyplinarnych” .

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, a także budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele podmiotów działających na terenie Dzielnicy Wilanów, tj. placówek oświatowych, ochrony zdrowia, Policji, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomocy społecznej  i innych.

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony