MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1W dniu 07 listopada 2013r uczestnicy Wilanowskiego Programu Aktywności Lokalnej,w ramach wyjść kulturalno-integracyjnych, mieli okazję skorzystać z lekcji muzealnej W Muzeum Powstania Warszawskiego.
Temat lekcji: „Powstańcy po Powstaniu „.
Celem lekcji było ukazanie losów Powstańców po II wojnie światowej, stanowiska władz PRL wobec żołnierzy i tradycji Polski Podziemnej.Uczestnicy poznali przykłady prześladowań Powstańców przez komunistyczne służby bezpieczeństwa oraz sposoby propagandowego oczerniania ich patriotycznej działalności. Metodami wiodącymi były: praca w grupach, pogadanka i burza mózgów.

2

3

4

5

6

7

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony