Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Od 30 lipca 2021 r. realizujemy  Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
wartość dofinansowania – 530 400,00 zł
całkowita wartość zadania – 530 400,00 zł

Celem Programu jest:

 • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Usługi realizowane są w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

Do kogo Program jest skierowany?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu.

 1. Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021
 2. Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021.
 3. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:
  Medis24
  Tel. 533-353-283, adres e-mail: opieka@medis24.eu czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00
 4. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.
 5. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.
 6. Załączniki do pobrania – poniżej

Regulamin i karta zgłoszenia

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony