Finał Wilanowskiego Programu Aktywności Lokalnej

Aktywna młodzież w Wilanowie.

W grudniu zakończył się Wilanowski Program Aktywności Lokalnej pod nazwą „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”, który realizowany był od stycznia do grudnia 2011 roku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizował Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Celem głównym programu było wsparcie 36 osób, młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia.
W programie uczestniczyli uczniowie z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

W ramach Wilanowskiego Programu Aktywności Lokalnej młodzież odbyła spotkanie z brokerem edukacyjnym, brała udział w warsztatach: radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, asertywności, aktywności na rynku pracy. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętności tworzenie listu motywacyjnego i życiorysu oraz sztukę prezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej. Wilanowscy uczniowie wzięli także udział w warsztacie fotograficznym oraz filmowym zrealizowanym przez Centrum Kultury Wilanów. Wilanowscy licealiści podczas realizacji projektu uczestniczyli w wyjściach kulturalno-integracyjnych oraz w spotkaniach z autorytetami z różnych dziedzin nauki, sportu, muzyki oraz sztuki. Wśród atrakcji przygotowanych w ramach programu znalazł się także kilkudniowy wyjazd integracyjny oraz gra miejska na terenie Wilanowa.

Podczas imprezy finałowej, która odbyła się 7 grudnia 2011 r. w Domu Pracy Twórczej
w Powsinie miało miejsce podsumowanie działań, prezentacja zdjęć uczestników oraz stworzonego przez nich filmu. Oprawę muzyczną współtworzyli uczestnicy projektu, dzięki umiejętnościom nabytym podczas warsztatów dj-skich. Na zakończenie beneficjenci programu otrzymali certyfikaty oraz nagrody.

Wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.

1

2

3

4

5

6

7

8

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony