FINAŁ WILANOWSKIEGO PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – EDYCJA 2013

W grudniu zakończył się projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”, który realizowany był od stycznia do grudnia 2013 roku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizował Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W programie uczestniczyło 26 uczniów z I i II klasy z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie,12 osób dorosłych-rodzice uczniów, oraz 3 osoby niepełnosprawne objęte kontraktami socjalnymi.
Celem głównym programu było wsparcie młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia.

Wilanowski Program Aktywności Lokalnej stworzył młodym ludziom niepowtarzalną szansę diagnozy profilów osobowościowych w ramach indywidualnych testów, których analiza miała wskazać predyspozycje i właściwy wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, następnie możliwość spotkania i konsultacji z brokerem edukacyjnym. Uczestnicy mieli możliwość poszerzania własnych zainteresowań. Kompleksowe działania zostały sprofilowane zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu. Odbyły się szkolenia edukacyjne, rozwijające umiejętności społeczne między innym: radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, asertywności, aktywności na rynku pracy, laboratorium młodego obywatela, partycypacji społeczno – lokalnej

Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętność tworzenia listu motywacyjnego
i życiorysu oraz poznali zasady dobrego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Udział w innowacyjnych warsztatach artystycznych: Kulinarnych, stylizacji i wizażu czy filmowo-reżyserskim zrealizowanym w Centrum Kultury Wilanów zaowocował powstaniem filmu, poznaniem nowych technik i metod pracy oraz odkryciem nowych pasji.

Wilanowscy licealiści podczas realizacji projektu uczestniczyli w wyjściach kulturalno-integracyjnych min.do kina,na gokarty, Paintball laserowy, do Centrum Nauki Kopernik,Planetarium, Muzeum Powstania Warszawskiego.Wśród atrakcji przygotowanych w ramach programu znalazł się także niezapomniany, pełen wrażeń kilkudniowy wyjazd reintegracyjny w region Gór Świętokrzyskich. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz atrakcyjne nagrody

Rodzice uczestniczyli w warsztacie: „Warsztat umiejętności wychowawczych -Strefa Rodzica”, który miał na celu przekazanie wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów, skutecznego podejmowania decyzji i wyznaczania celów oraz stawiania granic i konsekwencji w wychowaniu.
Na zakończenie uczestnicy warsztatu otrzymali certyfikaty.

Zorganizowane zostały także w Okunince nad Jeziorem Białym wyjazdowe warsztaty aktywizacyjne wraz z elementami społeczno-zawodowymi oraz rehabilitacyjnymi dla 3 niepełnosprawnych uczestników projektu. Program turnusu zawiera konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia warsztatowe grupowe oraz wsparcie indywidualne i poradnictwo, interesujący program integracyjny i sportowo-rekreacyjny, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie oraz wsparcie w formie zasiłków.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, dyrekcji i pedagogom z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, a także wszystkim realizatorom za niepowtarzalną atmosferę. Wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów w życiu, wielu siągnięć szkolnych i zawodowych oraz trafnych wyborów w przyszłości.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony