10.09.2009

Zmiana lokalizacji Środowiskowego Domu Samopomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy informuje, że Środowiskowy Dom Samopomocy, który dotychczas miał swoją siedzibę w lokalu przy ul. Królowej Marysieńki 21 m. 70, od dnia 1 listopada 2009 r. mieści się przy ul Kubickiego 17 lok. 13. Dotychczas zajmowany lokal o powierzchni 46,60 m². z uwagi na małą powierzchnię nie spełniał standardów przewidzianych dla tego typu placówek. Dyrekcja OPS podjęła działania zmierzające do pozyskania lokalu, który spełniałby wymogi stawiane tego typu placówkom i gwarantował godne warunki pracy dla uczestników i pracowników. W wyniku długich poszukiwań odpowiedniego lokalu wybrano ofertę. Przedsiębiorstwa Obsługi Cudzoziemców DIPSERVICE. Lokal o powierzchni 110 m², znajdujący się przy ul. Kulbickiego 17 lok. 13 pozwala na realizację wielu zajęć i form terapii, niezbędnych dla podtrzymania i rozwijania umiejętności koniecznych do samodzielnego życia oraz utrzymania i rozwijania sprawności psychofizycznej naszych uczestników. Lokal ten jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje od 15.01.1996 r., jest filią Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Jest to placówka oparcia społecznego dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Możliwość poprawy warunków lokalowych ma istotne znaczenie dla dalszego funkcjonowania placówki i rozwoju jej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane ofertą naszej placówki uprzejmie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, ul. Kubickiego 17 lok. 13, Tel. 0-22 550-61-84.

powrót do początku strony