Placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

NAZWA INSTYTUCJI ADRES INSTYTUCJI TELEFON ADRES MAILOWY
Komisariat Policji Warszawa Wilanów ul. Okrężna 57
02-925 Warszawa
22 603 18 31
22 842 32 61
kpwilanow@policja.waw.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27a
02-968 Warszawa
22 648 22 26 wilanow@ops.waw.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Dalibora 1
01-439 Warszawa
22 877 56 43
wew. 119
oik_warszawa@wp.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
„Adamus”
ul. 6-go Sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
22 855 44 32
22 644 77 77
oik_adamus@wp.pl
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
ds. Przeciwdziałania Przemocy
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
22 845 12 12
Dzielnicowy Zespół Realizacji
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Dzielnicy
Wilanów m. st. Warszawy
Budynek Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Klimczaka 4 02-797 Warszawa (budynek B),
III piętro, pok. 303
22 443 50 79
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów ul. Klimczaka 4 02-797 Warszawa(budynek B)
III piętro, pok. 303
Harmonogram na stronie
www.wilanow.pl
22 443 50 79
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8
00-739 Warszawa
22 458 14 23
Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży ul. Wiertnicza 81
Warszawa
22 842 17 61
Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna ul. Kostki Potockiego 20
02-958 Warszawa
22 736 80 10
Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna ul. Przyczółkowa 33
02-968 Warszawa
22 648 09 43
Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów ul. Wiktorska 91a
02-954 Warszawa
22 217 13 40
V Wydz. Rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa ul. Kocjana 3
01-954 Warszawa
22 328 60 00
Zespół Ośrodków Wsparcia Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Słowackiego 18
06 -500 Mława
23 654 52 29
Zespół Ośrodków Wsparcia Ośrodek Interwencji Kryzysowej I Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Ks. J. Popiełuszki 24
05 -820 Piastów
22 753 45 56
22 753 45 55
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony przez Fundację Centrum Praw Kobiet w Warszawie ul. Wilcza 60 lok. 19
00 – 679 Warszawa
22 652-01-17c22 622 25 17
Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6,
III piętro
00-629 Warszawa
22 626 94 19
22 745 71 80
kopd@kopd.pl
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
22 823 96 64
22 824 25 01
pogotowie@niebieskalinia.pl
Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85
lok. 34 00-683 Warszawa
22 622 52 52
22 424 09 89
biuro@opta.org.pl
Fundacja Pomocy Kobietom i Dzieciom ul. Wąchocka 4
lok. 5 03-934 Warszawa
22 617 46 58
22 616 38 54
pomoc@przemockid.pl
Fundacja Dzieci Niczyje ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
22 616 02 68
22 616 03 14
fdn@fdn.pl
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
22 616 10 36 spb.dom@wp.pl
Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop-Klatka” ul. Konopacka 8/17
03-428 Warszawa
22 698 132 13 sekretariat@stop-
klatka.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Żurawia 16/20
00-515 Warszawa
22 499 37 33 info@niebieskalinia.org
Fundacja „Ika” ul. Chmielna 15
p.102 00-021 Warszawa
22 826 41 51 fundacjaika@wp.pl
Fundacja Centrum Praw Kobiet w Warszawie ul. Wilcza 60
lok. 19 00-679 Warszawa
22 622 25 17 sekretariat@cpk.org.pl
powrót do początku strony