17.07.2017

Zbieramy nakrętki

02a

SUITA to nowo powstałe w Wilanowie stowarzyszenie, które tworzą ludzie pełni zapału i wiary, że można i warto zmieniać świat. Reprezentuje interesy osób niesłyszących i niedosłyszących – mówiących, posługujących się systemami implantów słuchowych oraz korzystających z aparatów słuchowych. Dzięki uzbieranym nakrętkom, będą mogli spełniać cele statutowe, które zakładają niesienie pomocy i wsparcia w środowisku osób niedosłyszących. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niesłyszących ze środowiskiem oraz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie, m.in. poprzez pomoc w zdobywaniu praktycznych umiejętności umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie.

01a

powrót do początku strony