23.07.2013

Półmetek projektu „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów” w 2013 roku.

Półmetek projektu „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów” w 2013 roku.

W  czerwcu zakończyła się pierwsza połowa projektu systemowy „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”, który  jest realizowany od stycznia do grudnia 2013 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W programie uczestniczy 26 uczniów z I i II klasy z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, 12 osób dorosłych-rodzice uczniów, oraz 3 osoby niepełnosprawne objęte kontraktami socjalnymi.

Celem głównym programu jest wsparcie młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia.

Wilanowski Program Aktywności Lokalnej stworzył młodym ludziom niepowtarzalną szansę diagnozy profilów osobowościowych w ramach indywidualnych testów, których analiza miała wskazać predyspozycje i właściwy wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, następnie możliwość spotkania i konsultacji z brokerem edukacyjnym. Uczestnicy mieli możliwość poszerzania własnych zainteresowań. Kompleksowe działania zostały sprofilowane zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu. We wrześniu odbędą się szkolenia edukacyjne, rozwijające umiejętności społeczne między innym: radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, asertywności, aktywności na rynku pracy, laboratorium młodego obywatela.

Planowane są innowacyjne warsztaty artystyczne: filmowo-reżyserskie, kulinarne oraz wizaż, które pozwolą młodym ludziom na odkrycie nowych pasji.

Wilanowscy licealiści podczas realizacji projektu uczestniczyli w wyjściach kulturalno-integracyjnych min. na gokarty, kręgle i  Niewidzialnej Wystawie. Kontynuacja cyklu wyjść planowana jest na listopad m.in. do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego. Wśród atrakcji przygotowanych w ramach programu planowany jest także wyjazd reintegracyjny.

Rodzice uczestniczyli w warsztacie: „Warsztat umiejętności wychowawczych -Strefa Rodzica”, który miał na celu przekazanie wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów, skutecznego podejmowania decyzji i wyznaczania celów oraz stawiania granic i konsekwencji w wychowaniu.

W lipcu odbędą sie wyjazdowe warsztaty aktywizacyjne wraz  z elementami społeczno-zawodowymi  oraz rehabilitacyjnymi w Okunince nad Jeziorem Białym dla 3 niepełnosprawnych uczestników projektu. Program wyjazdowych warsztatów zawiera konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia warsztatowe grupowe oraz wsparcie indywidualne i poradnictwo, interesujący program integracyjno- sportowo-rekreacyjny, w którym każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie oraz wsparcie w formie zasiłków.

 

powrót do początku strony