14.01.2013

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów” w 2012 roku.

W grudniu zakończył się projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”, który realizowany był od stycznia do grudnia 2012 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizował Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W programie uczestniczyło 24 uczniów z I i II klasy z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie,13 osób dorosłych-rodzice uczniów, oraz 3 osoby niepełnosprawne objęte kontraktami socjalnymi.

Celem głównym programu było wsparcie młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia.

Wilanowski Program Aktywności Lokalnej stworzył młodym ludziom niepowtarzalną szansę diagnozy profilów osobowościowych w ramach indywidualnych testów, których analiza miała wskazać predyspozycje i właściwy wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, następnie możliwość spotkania i konsultacji z brokerem edukacyjnym. Uczestnicy mieli możliwość poszerzania własnych zainteresowań. Kompleksowe działania zostały sprofilowane zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu. Odbyły się szkolenia edukacyjne, rozwijające umiejętności społeczne między innym: radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, asertywności, aktywności na rynku pracy, laboratorium młodego obywatela.

Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętność tworzenia listu motywacyjnegoi życiorysu oraz poznali zasady dobrego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Udział w innowacyjnych warsztatach artystycznych: fotograficznym, muzycznym (gra na perkusji) oraz filmowo-reżyserskim zrealizowanym w Centrum Kultury Wilanów zaowocował powstaniem niezwykłych prac, plakatów i filmu, poznaniem nowych technik i metod pracy oraz odkryciem nowych pasji.

Wilanowscy licealiści podczas realizacji projektu uczestniczyli w wyjściach kulturalno-integracyjnych min. do kina, na gokarty, do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Chopina, Muzeum Zachęta, do Filtrów Warszawskich. Wśród atrakcji przygotowanych w ramach programu znalazł się także niezapomniany, pełen wrażeń kilkudniowy wyjazd reintegracyjny do Kazimierza Dolnego.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz atrakcyjne nagrody.

Rodzice uczestniczyli w warsztacie: „Warsztat umiejętności wychowawczych -Strefa Rodzica”, który miał na celu przekazanie wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów, skutecznego podejmowania decyzji i wyznaczania celów oraz stawiania granic i konsekwencji w wychowaniu.

Na zakończenie uczestnicy warsztatu otrzymali certyfikaty.

Zorganizowany został także w Okunince nad Jeziorem Białym turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy dla 3 niepełnosprawnych uczestników projektu. Program turnusu zawiera konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia warsztatowe grupowe oraz wsparcie indywidualne i poradnictwo, interesujący program integracyjny i sportowo-rekreacyjny, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie oraz wsparcie w formie zasiłków.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, dyrekcji i pedagogom z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, a także wszystkim realizatorom za niepowtarzalną atmosferę. Wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów w życiu, wielu osiągnięć szkolnych i zawodowych oraz trafnych wyborów w przyszłości.

powrót do początku strony