Witamy

Najnowsze aktualności:
17.09.2014

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze. Pracownik socjalny w wymiarze pełnego etatu (umowa na zastępstwo). Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ( przeciwdziałanie patologiom w rodzinie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochrona najsłabszych, zapobieganie sytuacjom kryzysowym) …

08.09.2014

Pracownik socjalny ds. bezrobocia – eurokoordynator w wymiarze 1/2 etatu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze Pracownik socjalny ds. bezrobocia – eurokoordynator w wymiarze 1/2 etatu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: I. Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin, dotkniętych problemem bezrobocia, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.Poprzez: Praca socjalna na rzecz …

29.07.2014

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze Specjalista pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie/Pracownik socjalny ds. przemocy w rodzinie w wymiarze pełnego etatu

24.06.2014

Wycieczka seniorów z Dziennego Domu dla Osób Starszych do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa

W dniu 05.06.2014r. seniorzy z Dziennego Domu dla Osób Starszych pod opieką opiekunów udali się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa. Aura nam sprzyjała- był to jedyny słoneczny i ciepły dzień w tym tygodniu. Zwiedzanie Kazimierza Dolnego rozpoczęliśmy od spaceru po zabytkowym rynku, podziwialiśmy piękne kamieniczki, kościół farny i kościół św. Anny. Tutaj też zaopatrzyliśmy się w pamiątki, wśród których nie mogło zabraknąć kazimierskich kogutów. Po spacerze mogliśmy odpocząć na pokładzie statku ,którym odbyliśmy godzinny rejs w górę Wisły, w stronę Męćmierza i „KrowiejWyspy”. Następnie pojechaliśmy do jednej z nałęczowskich restauracji na obiad, a po nim udaliśmy się do Parku Zdrojowego- położonego w centrum miasta, który jest oazą ciszy i spokoju. Seniorzy mogli tam …

23.06.2014

W Dziennym Domu dla Osób Starszych nie ma miejsca na nudę

W miesiącu maju oprócz stałych zajęć prowadzonych z terapeutami zajęciowymi / terapia manualna, prelekcje multimedialne ,gimnastyka, muzyka/ zaproponowaliśmy naszym seniorom szereg innych atrakcji. Byliśmy w Telewizji Polskiej, gdzie mogliśmy poznać od kulis powstawanie znanych i lubianych programów telewizyjnych. Kolejną atrakcją miesiąca było zwiedzanie wystawy „Aleksander Gierymski” w Muzeum Narodowym. Oprócz podziwiania dorobku artystycznego artysty poznaliśmy wiele ciekawostek na temat życia Aleksandra Gierymskiego od przewodnika , który nam towarzyszył …