Witamy

Najnowsze aktualności:
20.11.2014

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom Socjalnym najserdeczniejsze życzenia szczęścia, radości, wiary i wytrwałości w pracy, która jest służbą człowiekowi oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym …

06.11.2014

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że w poniedziałek 10.11.2014r. będzie czynny do godz. 16.00.

25.10.2014

Dzień Seniora

W dniu 21.10.2014 w Dziennym Domu dla Osób Starszych uroczyście obchodziliśmy „ Dzień Seniora” pod hasłem „ Na Cygańską Nutę”. W ten dzień nasz „Dom” zmienił się w tabor cygański, a my ucharakteryzowani na cyganów wyglądaliśmy przepięknie i kolorowo.Gościło u nas wielu zacnych gości min. przedstawiciele Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej …

17.09.2014

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze. Pracownik socjalny w wymiarze pełnego etatu (umowa na zastępstwo). Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ( przeciwdziałanie patologiom w rodzinie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochrona najsłabszych, zapobieganie sytuacjom kryzysowym) …

08.09.2014

Pracownik socjalny ds. bezrobocia – eurokoordynator w wymiarze 1/2 etatu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze Pracownik socjalny ds. bezrobocia – eurokoordynator w wymiarze 1/2 etatu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: I. Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin, dotkniętych problemem bezrobocia, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.Poprzez: Praca socjalna na rzecz …