23.02.2010

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

Od września 2008r. Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) rozpoczęło realizację projektu – „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wsparcia Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych oferuje pomoc i bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

W ramach bezpłatnego wsparcia CKON oferuje:
  • dostęp do ofert pracy;
  • bezpłatne konsultacje prawnika w zakresie spraw związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych;
  • bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego;
  • pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego;
  • dostępu do internetu;
  • dostęp do prasy: poniedziałkowej „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Życia Warszawy”, „Oferty”.
Oferta CKON jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych:
  • z województwa mazowieckiego;
  • bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności – z zachowaną normą intelektualną;
  • chcących się nauczyć skutecznej autoprezentacji w czasie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.

Konsultacje są udzielane w siedzibie Fundacji TUS – Warszawa ul. Woronicza 29a. Osoby spoza Warszawy mogą skorzystać z konsultacji e-mailowo: konsultacjeprawne@tus.org.pl, konsultacjezawodowe@tur.org.pl lub telefonicznie: 022 852 01 82.

Zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej www.tus.org.pl/ankieta/dodaj_ankiete.php. Ankietę można również odesłać pocztą lub wypełnić osobiście w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

Więcej informacji na stronie www.ckon.org.pl i www.tus.org.pl

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o działaniu Centrum Karier w środowisku osób niepełnosprawnych z Państwa regionu oraz w miarę możliwości o zamieszczenie tej informacji na Państwa stronie internetowej.

powrót do początku strony